Hållbar optimeringsbaserad processreglering

Senast uppdaterad:

2015-11-27 09:46:17

Detta projekt har som mål att förbättra förutsättningarna för användningen av optimeringsbaserad reglering inom svensk processindustri, speciellt inom pappersindustrin. Angreppssättet är att utveckla funktionalitet som idag saknas för att kunna använda de möjligheter denna teknologi erbjuder. Den funktionalitet vi främst avser utveckla är 1) Kontinuerlig modellövervakning och uppdatering. 2) Verktyg för att översätta konkreta (ekonomiska) mål som resursutnyttjande och produktkvalité till de designvariabler som används i dagens regleralgoritmer. 3) Utnyttja redundans i de styrvariabler som finns tillgängliga till att optimera resursutnyttjande. 4) Effektivisera produktkvalitetsomställningar. Detta innebär att projektet kommer att vila på å ena sidan utveckling av datadrivna modelleringsmetoder anpassade för processindustrin, och å andra sidan utveckling av resurseffektiva modellprediktiva regleralgoritmer.

Konkret så innebär detta utveckling av:

- en utvidgad modellprediktiv regulator (MPC) som inkluderar ekonomiska kriterier och därigenom kan optimera t.ex. kvalitetsbyten ur ett ekonomiskt perspektiv.

- en metod för modelluppdatering on-line för användning i regulatorn ovan.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:81
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Håkan Hjalmarsson
Startdatum: 201507
Slutdatum: 201806
 
Aktör
VINNOVA

Dokument