Utvärdering av multispektral materialanalys för onlinetillämpningar vid kartongtillverkning

Senast uppdaterad:

2015-11-27 09:41:40

Inom det föreslagna projektet ska möjligheterna utvärderas att åstadkomma en multispektral onlinemätning av hela den tillverkade produktarean vid pappers- och kartongtillverkning med hjälp av en NIR-skanner med en hög spatial upplösning. Genom att analysera i olika våglängdsspektra erhålls helt ny information angående processvariationer och materialsammansättning. En ytterligare mer komplett karakterisering kommer att fås genom en kombination av data i olika våglängdsintervall. Till exempel förväntas onlinedetektering av variationer i fukthalt och identifikation av fläckar vara möjligt.

Resultatet av dessa mätningar kan sedan användas för att övervaka och styra processen snabbare mot både jämnare processer och produktegenskaper. Implementeringen förväntas leda till en avsevärd minskning av både banbrott vid tillverkning och utskottskvoten, d v s den delen av produktion som inte klarar produktspecifikationerna. Utskottet upptar maskinens produktionskapacitet utan att bidra till processens värdegenerering. Därför har alla åtgärder som minskar utskottskvoten en direkt effekt på lönsamheten vid kartongtillverkningen. En utskottsminskning leder därmed direkt till en avsevärd ökning av produktionseffektivitet och även en minskning av det specifika energibehovet.

På Innventia finns en laboratorieuppställning med en 2D NIR-skanner. Denna utvecklas vidare tillsammans med analysmetoder och -modeller i projektet och därigenom skapas utöver en direkt kunskap om möjligheterna att implementera metoderna på bruken, även en demonstratorplattform för kontinuerlig materialanalys.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:80
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Catherine Östlund
Startdatum: 201508
Slutdatum: 201603
 
Aktör
VINNOVA

Dokument