Detektering av fasomvandlingens position med Akustisk Emission

Senast uppdaterad:

2015-11-27 09:36:08

Projektet går ut på att kunna mäta fasomvandlingens position i en kylsträcka med Akustisk Emission. Slutleveransen är ett testsystem som kan detektera och grafiskt presentera läget på fasomvandlingsfronten i en kylsträcka. Mottagarna av dessa är SSAB som har intresse av att kunna mäta fasomvandlingens position i sin kylsträcka och SIEMENS som är intresserade av att kunna utveckla tekniken kommersiellt. Projektet är innovativt både vid val av AE som analysmetod och vid utveckling av vattenpelare som kontakt mot ett material i rörelse.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:79
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Annika Nilsson
Startdatum: 201508
Slutdatum: 201606
 
Aktör
VINNOVA

Dokument