ACOcheese - Effektivare Osttillverkning med hjälp av akustisk spektroskopi

Senast uppdaterad:

2015-11-27 09:18:02

Projektets idé är att förse mejerier med en onlineanalys för att kunna styra och kvalitetssäkra koagulering av ostmassa. I Sverige produceras det ca 86 000 ton ost per år[1] och för varje kilo ost går det åt tio kilo mjölk. Råvaran är den i särklass största kostnaden för produktionen och därför finns det en drivkraft att se över varje lösning som kan innebära en råvarubesparing genom förbättrad processinformation.

Livsmedelsindustrin har ett begränsat utbud av onlineinstrument att tillgå och idag bygger många analyser på individers uppskattningar och erfarenhet. Ett exempel är koagulering av ostmassa som bedöms genom att en expert skopar upp ostmassa och tittar på den samt genom att se hur massan beter sig när man rör runt med en skopa. Detta innebär att koagulationen, en kritisk process för hur mycket produkt och restprodukter som produceras, bedöms subjektivt, vilket gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att automatisera detta steg och att följa upp bedömningar på ett spårbart och objektivt sätt. Beroende på personens erfarenhet och kunskap och av om flera personer genomför analysen uppstår variationer som påverkar produktens kvalitet och jämnhet samt kunskapen om var, när och varför variationer uppstår. För att livsmedelsproducenterna ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga, effektiva och producera produkter med jämn och bra kvalitet, krävs individoberoende analyser, något som gynnar både producenten, miljön och konsumenten.

Målet är att analysera ostkoagulation online och i förlängningen integrera kvalitets- bedömningen i mejeriers styrsystem. Acosense, Norrmejerier och Fraunhofer Chalmers Centre (FCC) vill därför vidareutveckla en kvalitetsbedömning som bygger på analysinstrumentet Acospector som ingreppsfritt analyserar vätskor i rör eller tank.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:77
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Johannes Kocher
Startdatum: 201506
Slutdatum: 201608
 
Aktör
VINNOVA

Dokument