Styrning av industriella processer inom skog och bioenergi baserat på MPC med greybox modeller

Senast uppdaterad:

2015-11-26 16:52:34

Kortprojektets idé bygger på att etablera en kraftfull processindustriell IT-lösning där komplexa och sensortäta processer inom skog- och bioenergiindustrin övervakas och styrs med hjälp av signaler från flera mätinstrument och med modeller för MPC (model predictive control) som är baserade på en kombination mellan fysikalisk beskrivning och regression i ett avancerat modelleringsverktyg (SystemModeler från Linköpingsföretaget Wolfram MathCore AB). MPC-metoderna kommer att användas för effektiv processtyrning och signalkommunikation. Programspråken Modelica och Mathematica förser IT-lösningen med flexibla möjligheter att använda fysikaliska prediktionsmodeller där FMI (Functional Mock-up Interface) används för kommuni- kation med andra IT-verktyg. Två industriella processer studeras i projektet: (1) pappersformationen i en fullskalig kartongmaskin på Iggesund Paperboard AB och (2) bioetanolprocessen vid Lantmännen Agroetanol ABs fabrik i Norrköping. IT-lösningen bedöms av båda företagen ha betydande processekonomiska fördelar och leder till avsevärda kostnadsbesparingar.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:75
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Carl-Fredrik Mandenius
Startdatum: 201508
Slutdatum: 201606
 
Aktör
VINNOVA

Dokument