Pi-SKALP Skalbar Plattform för Processintegration

Senast uppdaterad:

2015-11-26 16:42:32

Processindustrin karakteriseras av en förädlingskedja där råmaterial, recirkulerat material och energi tillförs i flera efter varandra följande processteg. Tillverkningsmässigt är det fullt möjligt att uppnå en viss godkänd produktkvalitet genom att tillföra råmaterial och energi i olika kombinationer i de olika förädlingsstegen. Dock finns normalt vid varje tidpunkt endast en optimal driftpunkt, vilken definieras av aktuell tillgänglighet, kvalitet och pris på råmaterial och energislag, tillgänglighet och status på processutrustning samt produktionstakt. Exempelvis vid skrotbaserad ståltillverkning tillförs råmaterial i form av stålskort, DRI och HBI till en ljusbågsugn och därefter tillförs ytterligare legeringstillsatser i en skänkugn för att uppnå den önskade kemiska kompositionen.

Kostnaden för råmaterial vid skrotbaserad stålframställning (stålskrot, legeringar, slaggbildare, reduktionsmedel, etc.) står för merparten (ca 70 - 90 %) av produktionskostnaderna för det färdiga råstålet. Det är därför av stor vikt att styrningen av råmaterial och energi som tillförs de olika processtegen vilar på effektiva industriella IT lösningar som bidrar till att säkerställa låga och konkurrenskraftiga produktionskost för varje unik kundorder.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:74
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Mikael Larsson
Startdatum: 201507
Slutdatum: 201712
 
Aktör
VINNOVA

Dokument