Produktionsoptimering av komplexa och dynamiska processer

Senast uppdaterad:

2015-11-26 16:38:57

För att kunna genomföra produktionsomställningar av komplexa och dynamiska processer behövs en kedja av avancerade verktyg som hjälper till vid planeringen och vid genomförandet. Detta projekt fokuserar på planeringsfasen där två delsteg kommer att studeras ingående: delsteg ett, där nya produktionsinställningar tas fram baserat på ett antal krav, och delsteg två, där den dynamiska omställningen bestäms.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:73
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Bernt Nilsson
Startdatum: 201507
Slutdatum: 201806
 
Aktör
VINNOVA

Dokument