INCODE Information and Competence on demand

Senast uppdaterad:

2015-11-26 16:35:35

I en alltmer konkurrensutsatt värld ställs högre krav på effektivitet, kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö. I detta projekt vill vi undersöka förutsättningar att tillämpa modern informations- och kommunikationsteknik (IKT) som utvecklats i andra sammanhang.

Projektet INCODE har som mål att anpassa, utveckla och kombinera teknikerna augmented reality (AR), virtual reality (VR) och informativa ljud (Smart Sounds) med processindustrin för väsentligt förbättrad effektivitet, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet. AR är en blandning av verkliga och virtuella synintryck. Man förstärker verkligheten med t.ex. virtuell text och 3D-modeller. Med VR är användaren däremot helt innesluten i en virtuell värld med hjälp av en så kallad HMD (Head-mounted display).

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:72
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Stig Larsson
Startdatum: 201508
Slutdatum: 201704
 
Aktör
VINNOVA

Dokument