OPTIKYL - Kylsträcksmätning

Senast uppdaterad:

2015-11-26 16:24:47

Inkommer.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:71
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Lars-Åke Classon
Startdatum: 201509
Slutdatum: 201606
 
Aktör
VINNOVA

Dokument