Human Centered Remote Control

Senast uppdaterad:

2015-11-26 15:11:58

Införandet av fjärrstyrning inom processindustrin medför möjliga förbättringar av arbetsmiljö och säkerhet. Men fjärrstyrning innebär ofta att den rika information som operatören fick på plats vid maskinen delvis går förlorad. Återkopplingen förenklas samtidigt som den begränsas, vilket kan medföra försämringar vad gäller produktionseffektivitet och maskinslitage. Ett ergonomiskt dåligt utformat gränssnitt kan dessutom medföra nya typer av arbetsmiljöproblem för operatörerna.

Det primära målet för detta projekt är att utreda hur gränssnitt bör utformas och implementeras för förbättrad effektivitet, operatörsergonomi och minskat maskinslitage vid fjärrstyrning i processindustrin. Arbetet utgår från ett konkret fall där en prototyp av ett gränssnitt för en fjärrstyrd skutknackare i gruvmiljö utformas, implementeras och testas under längre tid med operatörer i verklig miljö. Att implementera och testa en integrerad lösning i verklig miljö genererar kunskap om hur interaktion vid fjärrstyrning bör utformas generellt. Dessutom visar förstudien SKUT (samt tidigare studier inom området) att en förbättring av interaktionen för skutknackning (och ”skrotning”), kan ge stora direkta positiva effekter i dagens kontrollrum/driftcentraler.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:69
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Johan Fagerlönn
Startdatum: 201508
Slutdatum: 201709
 
Aktör
VINNOVA

Dokument