SST - Super Service Technician

Senast uppdaterad:

2015-11-27 13:14:29

Projektet är ett kortprojekt som avser kartlägga och identifiera innovativa tekniker och arbetssätt<br /> för ett kostnadseffektivt och resurseffektivt underhåll med minimal tidsåtgång. Behovet att ökadirekt värdeskapande tid på bekostnad av slöseritid är identifierat på Mälarenergis nyakraftvärmeverk och projektets resultat förväntas kunna spridas till andra branscher inomprocessindustrin. Målet med projektet är att nå närmare visionen Super Service Technician,inspirerad av superhjälten som har extra resurser i form av förstärkta sinnen (augmented reality,syn, hörsel, rätt information, positioneringsangivelser) och agerar i precis rätt ögonblick med rättåtgärd på rätt ställe. Projektet kommer att kartlägga hur ny men befintlig innovativ ICT kananvändas i arbete med underhåll, utgå från ett användarperspektiv (underhållsteknikerna) samtundersöka hur ett förbättringsarbete kan underlättas med hjälp av rätt feedback i form av enklamätdata.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:41
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Zohreh Ranjbar
Startdatum: 201409
Slutdatum: 201504