EMBLEM - EM nivåsensor i billetkokiller

Senast uppdaterad:

2015-04-08 16:17:29

Nivåmätning i stränggjutningsmaskiner för mindre format (billet) görs idag med radioaktiva mätmetoder (Co-60 och Cs-137). Industrin har ett behov av att ersätta dessa mätmetoder med en metod som redan används framgångsrikt för större gjutformat – elektromagnetism (EM).

Projektet består av två huvuddelar, en marknad och produktspecifikationsdel och en teknisk konceptdel. Marknad och produktspecifikationsdelen består i att samla in marknadsinformation och produktkrav från slutanvändare. Den tekniska delen består i att simulera olika sensorlösningar och idéer för att få fram ett antal olika sensorkoncept som fungerar i mindre kokill format.

I halvtid skall konceptidéer och marknadskrav korreleras och hittas inga samband kan projektet komma avbrytas. Ser man samband mellan teknik och marknad fortsätter simulering och konceptanalys tills man har hittat en eller flera sensorkoncept som kan realiseras.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:40
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: FUI-projekt
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Jan-Peter Nilsson
Startdatum: 201409
Slutdatum: 201508
 

Dokument