REKIS - Realtidsåterkoppling av kemisk information i ståltillverkning

Senast uppdaterad:

2015-04-08 15:22:00

Projektets idé är att utreda möjligheterna till beröringsfri kemisk analys i realtid i stål- tillverkningsprocesser med huvudsaklig inriktning på Scanarc Plasma Technologies process, IronArc.

Förstudien skall underlätta framtida FoU-projekt för förbättrad styrning av stål- tillverkningsprocesser genom:

 • ? Kunskap om hur kemisk information ska behandlas och återkopplas för effektiv processtyrning.

 • ? Bättre förståelse för varifrån och i vilket skede data skall insamlas

 • ? Att utgöra underlag för teknikval.

  Projekt baserade på förstudien kan förmodas öka effektivisering och främja innovationsutvecklingen genom:

  • ? Bättre förutsättningar för processåterkoppling från metallsmältor och slagg.

  • ? Bättre förståelse för kinetiken för järnoxidreduktion.

  • ? Effektivare användning av kol i IronArc processen.

  • ? Effektivare användning av krom i ljusbågugnar.

  • ? Bättre förståelse för föroreningars närvaro i olika processkeden och därmed bättre förutsättningar för metallåtervinning.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:38
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Magnus Lindblom
Startdatum: 201411
Slutdatum: 201504
 
Aktör