FF-PIL - Framtidens flexibla processindustriella logistik

Senast uppdaterad:

2015-04-08 15:14:06

På grund av kommande nya miljöalternativ överväger många av processindustrins aktörer att flytta transporter från fartyg till andra miljövänligare alternativ, vilket ställer stora krav på transportsystemet som helhet. Genom större tillgång till data om enskilda försändelsers position samt förändrade processer hos transportmyndigheterna så ökar samtidigt möjligheterna att följa, styra och optimera transportprocesserna. Projektets idé är att, från processindustrins perspektiv, undersöka potential, behov och kravbild för modeller, teknik och system för datadriven styrning och planering av transporter för integrerade varuflöden under dessa förutsättningar. Huvudsyftet är att undersöka hur IT kan användas för att styra transportflöden för processindustrins produkter och råvaror i realtid, samt för att minska transportkostnader och miljöpåverkan, samtidigt som leveransprecision och kvalitet ökar. Möjligheterna till styrning och prioritering av enskilda leveranser i omlastningspunkterna kommer också undersökas. Projektet har kommande miljökrav och processindustrins förutsättningar som utgångspunkt. Då dessa direkt påverkar godsflödena i Sverige, är projektets mål att bibehålla transportkvalitet och leveransprecision även då alternativa transportmedel används. Projektet är ett samverkansprojekt mellan SICS Swedish ICT, BillerudKorsnäs AB, GreenCargo AB, ScandFibre Logistics AB, Mälarhamnar AB samt Trafikverket.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:36
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Markus Bohlin
Startdatum: 201411
Slutdatum: 201504
 
Aktör