MPC i processindustri - Modellprediktiv reglering

Senast uppdaterad:

2015-04-08 15:09:45

Avdelningen för reglerteknik, KTH, och ABB föreslår en förstudie för att undersöka möjligheten att i större utsträckning använda Modellprediktiv reglering ( MPC) i processindustrin. Förutsättningar som ska undersökas är bland annat möjligheten att kontinuerligt och utan att störa processen kunna identifiera och uppdatera modeller, att kontinuerligt kunna övervaka prestandan hos MPC regleringen samt att kunna optimera processen även på andra kriterier (resursanvändning) än bara processvariationer.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:34
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Håkan Hjalmarsson
Startdatum: 201411
Slutdatum: 201504
 
Aktör