PSA - Processtrålningsanalys-nytt verktyg för processtyrning

Senast uppdaterad:

2015-04-08 15:04:08

Grundiden till projektet baseras på att den spektrala strålning som avges från processer innehåller viktig information om dess status och att om denna information kan läsas ut och tolkas skulle det ge helt nya möjligheter till processtyrning och processkontroll.

Förstudien syftar till att skapa en samlad bild av processindustrins behov av information, samt vilka parametrar som är av särskilt intresse.<br /> Den innehåller även en analys om vilken av denna information som tros kunna ligga dold i processtrålningen, hur den potentiellt skulle kunna läsas ut och slutligen nyttogöras av industrin.

Principiellt kan informationen som extraheras från processtrålning vara sådan man i dagsläget inte har någon metod alls för att mäta. Det kan också vara så att informationen som läses ut genom strålningsanalysen kan göras kontinuerligt i realtid medan dagens teknik tar en längre tid.

Implementerad teknologi baserad på spektral analys kan därför ge industrin helt nya möjligheter till förståelse, kontroll och styrning av processerna som potentiellt kan leda strategisk förnyelse och helt nya arbetssätt och metoder för industrin.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:33
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Erik Zetterlund
Startdatum: 201411
Slutdatum: 201504
 
Aktör