RIMKAPP - Roadmap för implementering av multispektral kvalitetskontroll

Senast uppdaterad:

2015-04-08 14:35:41

Det föreslagna förprojektet utgår ifrån en vision av en högupplöst, multispektral online mätning och analys av hela den producerade produktarean vid pappers-och kartongtillverkning. Detta inkluderar en avancerad tolkning av mätvärden och kommer att ge en mycket mer komplett information av pappersproduktionen än som är möjligt med dagens teknik. Huvudsyftet är att kunna identifiera orsakerna till olika processvariationer, framförallt detektering av sällsynta men extrema variationer, men också styra processen noggrannare baserat på de avancerade mätdata. Data från på marknaden existerande mätmetoder (högupplösta multispektrala höghastighetskameror främst inom IR och NIR- området) i kombination med process- och dataanalys (t ex softsensorer och multivariat dataanalys) ska ge en noggrannare, snabbare och tydligare återkoppling till kvalitetskontrollsystemen.

För att analysera hur denna vision kan realiseras är förprojektets mål att skriva en roadmap. Roadmappen åstadkoms genom att sammanföra experter på pappers- och kartongtillverkning, mättekniker, analysmetoder och kvalitetskontrollsystem för att diskutera dagens tekniker, och morgondagens behov och möjligheter. Huvudverktyget blir 3 workshops och intervjuer med svenska och utländska experter. Resultaten sammanfattas i en roadmap i form av en rapport. Där beskrivs detaljerat hur huvudelementen av visionen kan uppnås på 5-10 års sikt, samt vilka F&U&I-insatser som krävs för att implementera de nya teknikerna i de befintliga kvalitetskontrollsystemen på bruken. Resultatet av förprojektet, roadmappen, blir också ett underlag för de deltagande företagen att söka finansiering för genomförandet av ett fullskaleprojekt.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:31
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Catherine Östlund
Startdatum: 201412
Slutdatum: 201505
 
Aktör