PRotix

Senast uppdaterad:

2015-04-08 14:29:53

PRotix är ett förstudieprojekt vars mål är att utreda marknadsacceptansen och intresset för innovativ teknik kring tillståndskontroll av roterande maskiner och växellådor i tung industri genom vibrationsanalys, nytt tänk kring användargränssnitt samt molnbaserade analystjänster.

Marknaden för tillståndskontroll har historiskt ökat med drygt 5% per år och förväntas fram till 2018 öka ca 7% per år på världsmarknaden till ett värde av ca 1500 miljoner USD. Utvecklingen i Europa är densamma som för resten av världen och beräknas vara ca 430 miljoner USD. Rubicos patenterade teknik för tillståndskontroll möjliggör enklare och mer intuitiva användargränssnitt samt nyttjandet av billiga MEMS­sensorer vilket även öppnar möjligheter för nya affärsområden inom vibrationsanalys tex. fordonsindustrin.

Projektet innehåller aktörer från akademin (LTU­CDT), industrin (Boliden) samt teknikutvecklande företag (Rubico och Voxit). Tillsammans skall ett antal workshops utföras kring en demonstrator för att samla in erfarenheter och dokumentera intresset för tekniken.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:30
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Anders Larsson
Startdatum: 201411
Slutdatum: 201503
 
Aktör