BOP-GV - Beslutsstöd för orderstyrd produktionsplanering av gjutning och valsning hos SSAB

Senast uppdaterad:

2015-04-08 14:21:27

På SSAB:s anläggningar i Luleå och Oxelösund gjuter man så kallade ämnen, stora metallstycken av en viss stålsort och med en viss bredd, vilka sedan fraktas med tåg till Borlänge där man valsar ämnena innan leverans till kund. Planeringsproblemet går ut på att, givet en känd kundefterfrågan av olika produkter, bestämma vilka ämnen som ska tillverkas (och när) och sedan också bestämma hur dessa ska valsas för att kunderna ska få det som efterfrågas i tid.

Den långsiktiga målsättningen är att utveckla ett heltäckande beslutsstödsystem för SSAB:s orderstyrda produktionsplaneringsproblem. Det är troligtvis inte möjligt att fånga allt i en enda modell, så inom ramen för detta förstudieprojekt vill vi därför på ett metodiskt sätt analysera och strukturera deras planeringsproblem och identifiera vilka delar som är lämpliga att angripa med kvantitativt beslutsstöd/optimeringsmetodik.

Deltagande aktörer är Linköpings universitet (LiU) som akademisk part och SSAB som industriell part. Projektledare är Nils-Hassan Quttineh, doktor i optimeringslära, och jobbar som junior universitetslektor på LiU. Han har tidigare erfarenhet av samarbeten med industriparter. Från SSAB ingår Daniel Arvidsson, Magisterexamen i maskinteknik, och Mikael Nilsson, Teknologie Kandidatexamen i maskinteknik, vilka båda två har flerårig erfarenhet kring SSAB:s planering och tillverkning, både i Luleå och i Borlänge.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:28
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Nils-Hassan Quttineh
Startdatum: 201412
Slutdatum: 201505
 
Aktör