NG-Autotune - Nästa generations automatställare för PID-regulatorer

Senast uppdaterad:

2015-04-08 13:43:49

Förstudien ska leda till projektplaner och en FUI-ansökan där Lunds Universitet och ABB tillsammans ska utveckla nästa generations automatinställare för PID- regulatorer. Målet är att denna automatinställare ska bli så effektiv och så enkel att använda att den kommer att användas rutinmässigt av personal inom processindustrin. Detta möjliggör att många av de PID-regulatorer som idag är dåligt inställda, eller inte inställda alls, ska fås att fungera effektivt, vilket bör generera stora besparingar för processindustrin.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:25
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Tore Hägglund
Startdatum: 201412
Slutdatum: 201506
 
Aktör