TAIPA - Taktil och ambient interaktion för processautomation

Senast uppdaterad:

2015-04-08 13:32:11

Syftet med det här projektet är att undersöka och skapa designförslag för en immersiv (uppslukande) användarupplevelse av kontrollrum som ökar operatörernas situationsuppfattning och beslutsförmåga. Det här målet uppnås genom att undersöka nuvarande state-of-the-art för ambienta och taktila användargränssnittstekniker inom andra områden och att genom tillämpa dessa kunskaper i området för kontrollrum inom industrin. Med forsknings genom design formas ny kunskap för framtida design. Vår hypotes – förankrad i forskning – är att förbättring av operatörers förmåga och situationsuppfattning av processen förstärker uppfattningen om den industriella värdekedjan och produktivitet. Det här ger svensk och europeisk industri en hållbar fördel.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:16
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Rikard Lindell
Startdatum: 201501
Slutdatum: 201506
 
Aktör