PREIPP - Innovativ process för läkemedelsmodifiering

Senast uppdaterad:

2015-04-08 13:28:03

Huvudidén är att testa en innovativ process och produktionssätt vid kemisk modifiering av ett bioläkemedel som har avsevärt högre utbytet av produkt jämfört med dagens produktionssätt. Idén bygger på att utnyttja recirkulation och ny typ av produktionsstyrning jämfört med dagens produktionsteknik.

Dagens teknik har relativt låga utbyten med höga förluster potentiellt läkemedel. Att höja utbytet är av stort interesse av förstudiens industripart. Tekniken kan på sikt utgöra grunden till en produkt som kan kommersialiseras av tredje part, dock först efter ytterligare utveckling.

Förstudiens aktörer är en forskargrupp vid Lunds universitet och tre avdelningar vid Novo Nordisk A/S. Novo Nordisk är ett ledande bioläkemedelsföretag i Köpenhamnsregionen och som är Nordens högst värderade företag. Aktörerna har samarbetet under en långtid och kan visa upp mycket framgångsrik forskning med ett flertal sampublikationer.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2015:23
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Vilande
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Bernt Nilsson
Startdatum: 201411
Slutdatum: 201503
 
Aktör