PiiA Omvärldsanalys

Senast uppdaterad:

2015-04-09 08:39:42

Syfte och mål

Projektets syfte är att leverera en rapport som stödjer PiiAs utvecklingsverksamhet men som också ska kunna vara av stort värde för övriga SIO och Agendor. Projektet ska med förförståelse för Industriell IT och Automation sammanställa utvecklingstrender och riktningar för den industriella utvecklingen inom råvarusektorn (t.ex. malm, skog, jordbruk), processindustrin och tillverkningsindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska ge underlag som kan användas för att med högre precision göra marknadsanalyser och bedömningar inom specifika områden som exempelvis Industrial Big Data, Industrial Internet, Industrilogistik osv. Projektet ska också ge ökad kunskap och ledning om behoven av nya affärsmodeller, och eliminering av hinder för automationsinvesteringar som t.ex. höga implementerings-kostnader.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs genom datainsamling och analys. Datainsamling sker genom dialog med företag, med akademi och forskningsinstitut, samt med myndigheter. Ett stort värde ligger i själva processen som involverar många olika aktörer. Analysen utgår dels från den insamlade datan och dels från internationella industrirapporter. Resultatet förväntas bli en rapport som ska kunna användas mot skilda målgrupper som näringsliv och politiker. Vi tror också att det finns ett värde i att göra årsvisa revideringar av rapportmaterialet, som bör övervägas.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2014:15
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Strategisk aktivitet/projekt
Status: Avslutat
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Örjan Larsson
Startdatum: 201312
Slutdatum: 201410
 
Aktör
Blue Institute AB
VINNOVA