Funktions- och intrångssäkerhet i processindustriell it och automation

Senast uppdaterad:

2015-04-09 08:37:43

Industriella automationssystem blir i snabb takt och i utökad omfattning autonoma utan direktmänsklig övervakning, sammankopplade såväl internt som med Internet och baserade påmjukvarulösningar. Denna utveckling ökar behovet av att säkerställa funktionssäkerhet ochintrångssäkerhet för att undvika att de ofta såväl säkerhetskritiska som ekonomiskt kritiskasystemen beter sig som förväntat. SSpiia-projektet är en förstudie som kommer att utarbeta färdplaner (roadmaps) för förbättrad och ökad effektivitet i hantering av funktionssäkerhet ochintrångssäkerhet i IT-baserade processindustriella system baserat på intervjuer, workshops och enlitteraturstudie, tillsammans med en preliminär lösning för hierarkiskfunktionssäkerhetscertifiering ochett preliminärt ramverk för auktorisationi industriellaautomationssystem. Projektet är ett samarbete mellan ledande företag (ABB, Boliden, Volvo CE) och kompetensleverantörer med omfattande erfarenheter av dessa frågeställningar (Mälardalenshögskola, SafetyIntegrity och SICS). Ett flertal ytterligare företag med anknytning tillprocessindustriell IT och automation förväntas delta och/eller medverka i projektet.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2014:14
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Hans Hansson
Startdatum: 201309
Slutdatum: 201406
 
Aktör
ABB AB
Boliden Mineral AB
Mälardalens högskola
Safety Integrity AB
SICS Swedish ICT AB
SICS Swedish ICT Västerås AB
VINNOVA
Volvo Construction Equipment AB