Reglering av satsvisa processer inom biotech- och biopharmaindustrin

Senast uppdaterad:

2015-04-09 08:35:34

Detta är ett förslag på förprojekt som behandlar reglering och automatisering av biotekniska processer och biopharmaprocesser. Dessa processer är mycket viktiga för produktion i ett framtida hållbart samhälle. Automationsgraden i denna industri är ofta lägre än i övrig processindustri beroende på flera faktorer. Dels är de komplicerade på grund av att de bygger på levande organismer, dels har lagar och regelverk hämmat utvecklingen av automatiseringen. Målet med projektet är att göra en behovsanalys för branschen, samt att ta fram förslag på produktionseffektivisering baserad på höjd automationsgrad för dessa processer. Projektet ska också ge underlag för förslag på framtida projekt inom området.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2014:11
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Tore Hägglund
Startdatum: 201307
Slutdatum: 201406
 
Aktör
Lunds Universitet
NOVO NORDISK SCANDINAVIA AB
Novozymes A/S
Pfizer AB
VINNOVA