Lean Automation Business

Senast uppdaterad:

2015-04-09 08:32:30

enna ansökan avser ett förprojekt under Q4 2013 tom Q1 2014. Förstudien ska mobilisera PiiAs konsortium i en grundundersökning med trendanalys för att identifiera några breda kunskapsområden inom automation med relevans för marknad och konkurrenskraft. Det är områden som sedan blir viktiga att bearbeta och bevaka. En annan uppgift är att bestämma roller, ansvar och arbetsformer för ett fortsatt tänkt projekt. Vi ska skapa en karta över fokusområden som är viktiga för PiiA (och kanske andra SIOn), och vi ska identifiera kompetenta team som kan undersöka dessa områden och sedan leverera bästa möjliga utmaning och ´market intelligens ´ till SIO-programmets alla delar.

Målet är sedan ett fortsatt projekt över längre tid - arbetsnamn Smart Automation - som kan vara en samordnande resurs och en mötesplats för marknadsinsikt och samtal där PiiA-konsortiet alla intressenter deltar i större eller mindre omfattning. Projektets syntes och slutprodukt är en ´Roadmap ´ som sammanfattar och kan peka ut en riktning för hur svensk industri kan öka sin konkurrenskraft genom automation.

Projektet ska spegla både användarna och leverantörernas behov och värderingar av automations- investeringar. Det ska utmana och ge en bild av hur de framtida behoven kan tänkas utvecklas. Ytterst finns en matchningsproblematik mellan industrin och automationsleverantörerna som vi avser att illustrera, och som projektet skall adressera. Projektet kan också undersöka om det finns förutsättningar för alternativa och mer effektiva affärsmodeller och projektmetoder som kan bidra till effektivare teknisk implementering och drift av automationsinvesteringar.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2014:10
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Örjan Larsson
Startdatum: 201310
Slutdatum: 201403
 
Aktör
Automation Region
Blue Institute AB
Mälardalens högskola
SICS Swedish ICT Västerås AB
VINNOVA