Onlineoptimering av logistik och energi i processindustrin

Senast uppdaterad:

2018-06-12 09:10:03

Svensk processindustri är i stort behov av datorbaserade system som snabbt och precist kan beskriva nulägen, förutsäga effekten av beslut samt ge information, stöd och direkta beslutsstöd som leder till effektiva beslut. Exempel på sådana beslutssituationer innefattar styrning av kraftproduktion samt kritiska transporter. Båda dessa tillämpningsområden är av yttersta vikt för svensk processindustri. Projektets övergripande och långsiktiga mål är att skapa ett analytiskt ramverk för storskalig integrerad analys av och tekniskt beslutsstöd för viktiga områden för processindustrin. Den här ansökan avser en förstudie med syfte att undersöka potential och lämplig metodik för detta inom processindustrin. Förstudien genomförs genom intervjuer, studiebesök, litteraturstudier samt viss explorativ forskning via modellering och simulerade experiment, inom logistik, järnvägstransporter, och automatiserad planering. Målet med projektet är att fastställa områdets övergripande potential, att etablera state-of-the-art inom forskningen och state-of- practice i tre fallstudier, ta fram underlag för demonstratorutveckling, samt ta fram underlag för ansökan om finansiering i nästa steg. Resultatet används för prioritering av metodval, planering av ett fullskaligt projekt, samt val av demonstratorer. Det fullskaliga projektet syftar till demonstratorutveckling och i förlängningen till pilotinstallationer, och syftar till att stärka områdena ´Effektiv resursanvändning ´, ´Flexibel produktion ´, samt ´Anläggningstillgänglighet ´ i den övergripande forsknings- och innovationsagendan (PIIA).

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2013:10
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Markus Bohlin
Startdatum: 201309
Slutdatum: 201406
 
Aktör
ABB AB
Bombardier Transportation Sweden AB
Green Cargo AB
Mälardalens högskola
Mälarenergi AB
SICS Swedish ICT Västerås AB
Vattenfall AB
VINNOVA