Optimering av flexibel produktion i kontinuerliga processer

Senast uppdaterad:

2015-04-09 08:31:48

Detta är ett förslag på förprojekt som fokuserar på optimering för effektiv flexibilitet i kontinuerliga processer, både kvalitetsbyte och kvantitetsförändringar. För att multiproduktprocesser skall kunna konkurrera med singelproduktprocesser måste kvalitetsbyten vara ytterst effektiva och minimera spill och omställningstid. Förändringar i kvantitet har andra men snarlika krav. Projektet kommer att studera optimeringsteknikens möjligheter och dagens begränsningar som ger ett underlag för framtida projekt. Projektet är uppdelat i tre arbetspaket och har en total budget på 2,4 Mkr och en industriell medfinansiering på 50%. Huvudmålet med detta förprojekt är att ta fram ett underlag för ett större FUI-projekt med fokus på en demo-implementering av tekniken i processindustrin.

Aktivitetsinfo

Aktivitetsnummer: 2013:09
Portföljägare: PiiA
Aktivitetstyp: Förstudie
Status: Avslutat
Program: PiiA
Aktivitetsledare: Bernt Nilsson
Startdatum: 201308
Slutdatum: 201406
 
Aktör
Lunds Universitet
Modelon AB
NOVO NORDISK SCANDINAVIA AB
Siemens Industrial Turbomachinery AB
VINNOVA